0

VpxClient has stopped working

Genel Virtualization

vSphere client ile vCenter sunucusuna bağlanmaya çalışırken “VpxClient has stopped working” hatası ile karşılaşırsanız, aşağıdaki adımları uygulayarak problemi çözebilirsiniz.

  • C:\Program Files (x86)\VMware\Infrastructure\Virtual Infrastructure Client\Launcher dizini gidiyoruz.
  • VpxClient.exe.config dosyasını editliyoruz ve aşağıdaki kodu ekliyoruz.

<startup useLegacyV2RuntimeActivationPolicy="true">
<supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.0"/>
</startup>

0

Windows Server 2012 R2 Hyper-V NIC Teaming

Virtualization Windows Server

Windows Server 2012 ile birlikte sunulan NIC Teaming özelliği sayesinde, sunucu üzerinde bulunan birden fazla fiziksel network kartını gruplandırarak tek bir network interface şeklinde çalıştırabilmekteyiz. Bu özellik sayesinde Ethernet kartları arasında yedekliliği sağlamış oluyoruz. Fiziksel Ethernet kartlarından bir ya da birkaçının down olması durumunda haberleşme kesintisiz olarak sürdürülebilmektedir. Ayrıca tüm trafik, grup altında toplanan network kartları üzerinden geçeceği için yük dengelemesi de (load balancing) yapılmış olur.

NIC Teaming yapılacak Ethernet kartlarının aynı model olması uyum sorunları yaşanmaması açısından önemlidir. Ancak günümüzde tek network kartı üzerinde birden fazla port olan donanımlar tercih edildiği için pek sorun yaratmayacağını düşünüyorum.

Aşağıdaki resimde ki biri bir yapı üzerinde NIC Teaming aktif edeceğiz. Bir adet Windows Server 2012 R2 sunucu üzerinde Hyper-V rolü kurulu ve içerisinde de 2 adet sanal işletim sistemi bulunuyor. Her işletim sistemi 1 port Ethernet kartı kullanıyor.

Resim-1

Yazının devamı için tıklayın →

0

DNS.exe high memory usage on Windows Server 2008

Windows Server

Issue:

A Windows server hangs, reboots, becomes unresponsive or network clients disconnect due to Dns.exe consuming a large amount of nonpaged pool memory and file handles.

Solution:

Log on to the server using the local or domain Administrator account, open an elevated command prompt and perform the following steps.

1. Press the Windows Logo+R, type runas /user:[email protected] cmd where domain.local is replaced by the name of the Active Directory domain or local server name and press Enter. The same task can be accomplished using the Command Prompt and Run as Administrator.

2. Type the Administrator account password when prompted and press Enter.

3. Type dnscmd.exe /config /socketpoolsize 1000 and press Enter.

4. Type net stop dns && net start dns and press Enter.

 

0

Hide Distribution Group membership information on Exchange 2010

Exchange
  1. Open ADUC from RSAT or Windows 2008
  2. Drill down to the object level
  3. Find the DL which needs to have the membership hidden
  4. Right Click, properties
  5. Click on the Attribute Editor Tab
  6. Drill down to the hideDLMembership value
  7. Edit property to show TRUE